Privacy

Het register

Algemeen kader

1. Gegevens organisatie

 • naam organisatie: Hondenvrienden Der Netevallei vzw
 • adres organisatie: Asbroek 5 – 2230 Herselt
 • contactpersoon
 • Wie is binnen je organisatie aangeduid als verantwoordelijke voor het naleven van de privacywetgeving?

2. Context organisatie

De organisatie is een ledenorganisatie.

Soorten activiteiten van je organisatie: bevorderen, beoefenen en verspreiden van de hondensport met nadruk op gehoorzaamheid.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een natuurlijk persoon: naam, adres, geboortedatum, e-mail, tel.nr., lichamelijke kenmerken, psychische kenmerken, financiële situatie, kenmerken gezin, vrijetijdsbesteding, lidmaatschappen, gerechtelijke gegevens, opleiding, beroep, beeldopname, geluidsopname, enz.

Welke categorieën van persoonsgegevens houdt je organisatie bij?

 • persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • persoonlijke kenmerken (geboortedatum)
 • beeldmateriaal (foto’s, video’s)
 • andere: lidnummer van KKUSH, gegevens van hond (ras, geslacht, naam, geboortedatum, chipnr, inentingsdatum)
 • gevoelige gegevens: geen

Betrokkenen

Van wie houdt je organisatie persoonsgegevens bij?

 • leden
 • gezinsleden van leden
 • deelnemers van wedstrijden
 • vrijwilligers

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

 • Er worden persoonsgegevens bijgehouden of verwerkt op de laptops van de hondenschool en via dropbox-business account van de hondenschool
 • Er worden persoonsgegevens bijgehouden of verwerkt op de gsm’s of smartphones van de voorzitter en leden van het bestuur

Waar slaat je organisatie persoonsgegevens op? In welke databank, cloud, en waar bevindt deze zich?

 • In databank van hvd-netevallei

Beschrijving verwerkingsactiviteiten

Verwerking is verzamelen, raadplegen, verspreiden, koppelen, registreren, vernietigen van gegevens.
Duid aan welke verwerkingsactiviteiten je organisatie uitvoert

 • ledenadministratie: de organisatie registreert persoonsgegevens van haar leden voor het bijhouden van het wettelijk verplicht ledenregister
 • leden informeren: de organisatie registreert persoonsgegevens van haar gewone en toegetreden leden en sympathisanten zodat ze hen op de hoogte kan houden over de interne werking en activiteiten (o.a. nieuwsbrieven via e-mail of post)
 • activiteiten: de organisatie registreert persoonsgegeven voor de organisatie van activiteiten en registratie van betaling.
 • gebruikerslijsten: de organisatie registreert persoonsgegevens van de gebruikers voor het aanbod van de organisatie
 • vrijwilligersovereenkomsten: de organisatie registreert persoonsgegevens van haar vrijwilligers om te voldoen aan de vrijwilligerswetgeving
 • contactlijsten: de organisatie registreert persoonsgegevens van de contacten die de organisatie heeft gehad of kan hebben om hen op een efficiënte manier te kunnen contacteren

Worden er persoonsgegevens verwerkt door een andere onderneming/organisatie waarmee uw organisatie samenwerkt?

Worden er persoonsgegevens gedeeld met of overgedragen aan een andere onderneming?

Om je persoonsgegevens te verwijderen, kan u een mail sturen naar: kris.jansen@hvd-netevallei.be samen met een scan/foto van uw lidkaart.