Programma II

prog2_1Dit is het hoogste en moeilijkste gehoorzaamheidsprogramma van de KKUSH. Alles wordt nu in het werk gesteld om foutjes uit te lokken. Hond en begeleider spelen nu op het hoogste niveau, en het gaat hier om topsport, en absoluut de moeite om naar te kijken. Begeleider en hond reageren ogenblikkelijk op mekaars bewegingen en bevelen. Er komen volledig nieuwe oefeningen bij, en de oefeningen worden inhoudelijk ook moeilijker.  Volledig nieuw zijn het zoeken van een vreemd voorwerp, en het terugsturen naar een aangewezen plaats. Apporteren is nu met een vreemd voorwerp. De hond kan in gelijk welke houding achtergelaten worden tijdens de volgoefeningen. De blijfproef kan ook in een andere houdingen dan liggend.
Oefeningen van programma II
  • Volgen in vrijheid 40 p: de hond moet volgen binnen de halve meter, maar op bepaalde plaatsen moet de hond ter plaatse blijven in een bepaalde houding, tot hij terug opgeroepen wordt
  • Apporteren 15p : de hond moet het geworpen voorwerp aanbrengen, maar dit voorwerp is te kiezen uit enkele voorwerpen die aangeboden worden door de keurder
  • Verloren voorwerp (t’stokske) 20p: op een vastgelegd parkoer moet de begeleider op een aangeduide plaats, buiten het zicht van de hond een stokje laten vallen. De hond wordt dan teruggestuurd en krijgt een bepaalde tijd om het stokje terug te brengen.
  • prog2_2Terug zenden 20p: na een bepaalde weg te hebben afgelegd moet de hond op een bepaalde plek afgelegd worden en is dit zijn plaats, de begeleider gaat dan terug naar het vertrekpunt en roept de hond op en stuurt hem daarna terug naar zijn plaats
  • Houdingen 15p: hier komen de drie houdingen aan bod, zitten, liggen en rechtstaan
  • Ter plaatse blijven 20p: de hond wordt in een bepaalde houding achtergelaten (door de keurder bepaald) en moet deze houding een bepaalde tijd aanhouden
  • Een oefening uit programma I komt ook aan bod, deze oefening wordt door de keurders vastgelegd 20p