Programma I

prog1_2De oefeningen van programma I zijn dezelfde als deze van de debutanten maar hebben een hogere moeilijkheidsgraad.
De houdingen worden op toestellen uitgevoerd. De bevelen voor de houdingen worden vanop afstand gegeven. Er wordt gebruik gemaakt van hindernissen bij onderbreking en apporteren. Het weigeren van voedsel kan in gelijk welke oefening opgenomen worden. De snelheid van uitvoering en de afwerking zijn hier belangrijke aandachtspunten.
Het spreekt vanzelf dat de trainingen hier gericht zijn op wedstrijden.

Door de resultaten op wedstrijden is al duidelijk gebleken dat honden en begeleiders alle basisoefeningen als het ware perfekt beheersen.
Op de terreinen staan heel wat vaste en mobiele toestellen en hindernissen ter beschikking om variatie en moeilijkheidsgraden in de oefeningen te brengen. Honden en begeleiders zijn nu zelf ver gevorderd, en ze zullen zelf mee bepalen welke oefeningen meer aandacht vragen. De trainers voor deze groep zijn vanzelfsprekend heel goed op de hoogte van het wedstrijdgebeuren, en zij bepalen in overleg met de begeleiders de inhoud van de trainingen.
Na het behalen van 10 maal 95/100 punten is men verplicht over te gaan naar programma II.
Na 10 maal 90/100 punten behaald te hebben mag men vrijwillig overgaan naar programma II.
prog1