B-klas

catb_1In de B-klas wordt er nog steeds meestal in groep gewerkt. De volgoefeningen zullen altijd een belangrijk onderdeel blijven, maar zowel hond als begeleider kennen de basiscommando’s, en die worden sneller uitgevoerd. De blijfoefening duurt langer. De hond moet wel degelijk het apporteervoorwerp brengen, en de houdingen worden afgewerkt. De hond voert zijn eerste oefeningen los, zonder leiband uit (volgen, en zitvoor).
Op onderbreking na, komen alle oefeningen voor het brevet aan bod.
Ook hier geldt dat om over te gaan naar de C-klas, de begeleider/hond combinatie moet slagen voor de overgangsproeven. Alle proeven moeten correct uitgevoerd worden, en dat is ook noodzakelijk om vlot verder te kunnen werken in de C-klas.

Overgangsproeven van B-klas naar C-klas:

  • Vast volgen: En wandeling voor 5 honden en in slalom terug tussen de honden, men vertrekt aan de binnenste kant van de buitenste kegel en blijft binnen de buitenste kegels, men draait achter de middelste kegel en begint aan de slalom voor de laatste hond en stopt tussen de 2 kegels met de hond aan de voet, bij deze voet mag niet geholpen worden, aanraken van de hond is niet toegestaan (de hond mag U wel aanraken). Men heeft recht op 2 bijbevelen, de naam van de hond mag gezegd worden bij elk bijbevel, een ruk aan de leiband of een woord zijn bijbevelen, de aangeduide weg niet volgen wordt ook aanzien als een bijbevel, een gestrekte lijn wordt ook aanzien als een bijbevel. Voor de start mag men de hond goed onder controle zetten en bij de start mag een bevel gegevecatb_2n worden.
  • Voorstellen van de hond: De instructeur komt naar de begeleider toe gestapt en groet de begeleider met hond aan de voet, met een handdruk, de begeleider laat de tanden van de hond zien en laat de hond nadien rechtstaan (helpen mag) zodat de instructeur deze hond kan betasten. De leiband moet steeds vastgehouden worden, de kop van de hond mag vast gehouden worden als de hond agressiviteit tekens vertoont.
  • Blijfoefening: De hond moet gedurende 1 min in lig achter gelaten worden op 4 meter van de begeleider, bij de lighouding mag niet geholpen worden en men mag de hond niet aanraken, de leiband mag naast de hond liggen maar er niet op, of afgedaan worden. Je hebt recht op 2 bijbevelen en de hond mag 2 meter vooruit komen.
  • Standen: Men komt tot op 2 meter van de instructeur en de begin houding is voet, hier mag men de hond nog aanraken en onder controle zetten, maar als de oefening bezig is mag men de hond niet meer aanraken. De eerste houding is liggen, 1 bijbevel is toegestaan, de tweede houding is recht en ook hier is 1 bijbevel toegestaan, de laatste houding is zit en hier is geen bijbevel meer toegestaan.
  • Apporteren: Men gooit de apport een 10 tal meter vooruit, dit mag al spelend gebeuren. De hond moet het voorwerp binnen handbereik brengen, lokken of aanmoedigen is toegelaten (± 40 sec). Een stap vooruit doen is echter niet toegelaten, men mag ± 10 meter achteruit gaan.
  • Zit voor: Men laat de hond achter in de houding die men zelf bepaalt. Men gaat 12 meter verder staan en wacht op een teken van de instructeur. De hond moet vertrekken op het eerste bevel en heeft 15 sec tijd om in een goede zitvoor te komen. Indien de hond van houding veranderd voor het bevel mag hij maximum 2 meter vooruitkomen. Binnen de 2 meter heeft men dan recht op 2 bijbevelen, een stap achteruit met een bevel is toegestaan en wordt aanzien als 1 bijbevel.
  • Los volgen: Men vertrekt tussen de 2 kegels en gaat in rechte lijn tot de 2 andere kegels en stopt met de hond aan de voet. Men heeft recht op 2 bijbevelen.

Algemene opmerkigen:

Bij de zit voor of het los volgen moet de leiband volledig afgedaan worden en weggestoken (niet aan de kant van de hond) worden of afgegeven aan de instructeur.

De apport mag niet aan de kant van de hond gedragen worden.

Tussen de oefeningen mag men de hond belonen.

Woord en teken mag samen gebruikt worden.

Indien je nog vragen hebt stel deze voor de oefening zodat er later geen discussie is.

Men is niet verplicht om deel te nemen aan de overgangsproeven, doch dit is een goede test om te zien hoe ver men staat en waaraan men meer aandacht moet schenken

catb_3